Agentura CB, Václav Harmáček, Studentská 2, 160 00 Praha 6,
IČO: 41790278
e mail: harmy@volny.cz

Agentura CB dále nabízí:
- malé jazzové soubory
- velký taneční orchestr
- cimbálové muziky a jiné folklórní soubory
- smyčcová kvarteta
- jiná komorní tělesa (např. housle + harfa)
- sólový klavír
- soubory starých nástrojů aj